سفارشی سازی درخواست ها

تمامی سفارشاتی که در اپلیکیشن موبایل یا نسخه تحت وب الوپیک ثبت میکنید قابلیت سفارشی سازی دارند. در این حالت میتوانید سفارش خود را از نظر نوع پرداخت , قابلیت برگشت و طرف پرداخت سفارشی کنید.  همانطور که در تصویر زیر میبینید در هنگام ثبت سفارش سه گزینه برای تنظیم وجود دارد

نوع پرداخت : با کمک این گزینه میتوانید مشخص کنید که هزینه سفارش از اعتبار حسابتان کم شود یا آن را نقدا به پیک پرداخت میکنید

برگشت : اگر سفارش شما نیاز به برگشت دارد یعنی پیک باید بعد از رسیدن به مقصد و تحویل بسته مجددا به مبدا بازگردد باید این گزینه را فعال کنید. کاربرد قابلیت رفت و برگشت زمانی است که میخواهید پیک رسید سفارش را برای شما بیاورد یا بسته دیگری را از مقصد به شما برگرداند

طرف پرداخت : این گزینه مشخص میکند که چه کسی باید هزینه سفارش را بپردازد که یا بر عهده طرف مبدا یعنی فرستنده است و یا بر عهده طرف مقصد یعنی گیرنده

این قابلیت سفارشی سازی در نسخه موبایل و تحت وب وجود دارد و به راحتی میتوانید سفارش خود را با آن مطابق نیاز خود تغییر دهید.

 

دیدگاه ها

avatar