همکاری الوپیک و موسسه بهنام دهش پور

واژه ی سرطان پس از گذشت سالها هنوز هم برای هیچ کس تکراری نشده است.واژه ای نگران کننده که میتواند دغدغه های زیادی در بر داشته باشد.

اما هستند عزیزانی که هم اکنون در حال مبارزه با این بیماری نیازمند مساعدت من و شما هستند..شکست سرطان محال نیست. روحیه ای قوی میطلبد و همچنین همیاری و انگیزه بخشیدن اطرافیان میتواند کمک بزرگی برای مبارزه باشد.مبارزه ای که سالیانی پیش فردی به نام بهنام دهش پور توانست با سرافرازی در آن پیروز شود.

الوپیک همواره به جامعه ای سلامت می اندیشد پس از شما همراهان همیشگی خود دعوت میکند از تاریخ ۸ تا ۱۱ اسفند ماه سال جاری در موسسه خیریه بهنام دهش پور با ما همراه شوید تا با کمک یکدیگر بتوانیم سهمی در ساختن دنیایی بدون سرطان در سال جدید داشته باشیم.

دیدگاه ها

avatar