#ارسال

دست نگه دارید و تفاوت انواع دلیوری (ِDelivery) بخوانید!

در این مطلب قرار است تفاوت چند روش ارسال را به شما بگوییم تا بتوانید با یک دید باز یک...

بسته‌های حساس را به سواری الوپیک بسپارید

در الوپیک، استاندارد سازی و رضایت مشتریان حرف اول را می‌زند؛ ما برای سرویس‌های موتوری، استانداردهای وزن و ابعاد تعریف...