قوانین و مقررات الوپیک ( ویژه سفیران )

ضوابط ناظر بر عملکرد راکبین

الوپیک با افراد بالای 18 سال که دارای گواهینامه موتورسیکلت هستند همکاری می کند و اگر تخلفی در کم بودن سن قانونی و یا گواهی نامه محرز شود عواقب آن بر عهده فرد موتور سوار است.

افرادی که قصد همکاری با الوپیک دارند نباید سوء پیشینه و اعتیاد داشته باشند. از این رو تایید این موارد باید از سوی موتور سوار انجام شود و اصل گواهی مربوطه به بخش اداری الوپیک تحویل داده شود.

موتورسوار متعهد می شود با گواهی نامه و موتور دارای بیمه شخص ثالث که شماره و سند آن به تایید بخش اداری الوپیک رسیده فعالیت کند و در صورت تغییر موتورسیکلت به هر دلیلی این موضوع را به بخش اداری الوپیک اطلاع داده و شماره جدید موتورسیکلت را اعلام و مدارک مربوط به آن را ارائه کند.

موتورسوار باید در صورت بروز مشکل برای موتور مانند توقیف آن از سوی پلیس یا توقیف گواهی نامه مراتب را در اسرع وقت به الوپیک اطلاع دهد. در غیر این صورت موتور سوار شامل جریمه خواهدشد.

موتورسوار متعهد می شود از موتورسیکلت فرد دیگری در زمان حضور در الوپیک، بدون تایید این شرکت استفاده نکند، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد.

الوپیک حق ارتباط با کاربران سایت و اپلیکیشن را برای خود محفوظ می داند. موتور سوار متعهد می شود با کاربران الوپیک به صورت فردی وارد قرار داد نشود، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد.

هرگونه استفاده نا بجا و بکارگیری روش های جعل ، تقلب و خلاف از نرم افزار الوپیک و کسب در آمد از این راه حرام محسوب می شود و الوپیک از طریق مراجع قانونی اقدام و خسارت وارده را پیگیری می نماید.

تجهیزاتی از قبیل کلاه، کاپشن، باکس، ژیله و هر وسیله تبلیغاتی دیگر که در اختیار موتورسواران قرار می گیرد به صورت امانت نزد آنها بوده و در صورت بروز خسارت به این تجهیزات فرد باید خسارت آن را به صورت کامل پرداخت نماید.

جریمه های مورد اشاره در این تعهدنامه شامل مواردی چون ضبط همه یا بخشی از در آمد و همچنین لغو فعالیت وی به صورت موقت یا دائم می شود.

موتورسواران متعهد می شوند در صورت دریافت وجه ارسال مرسوله به صورت نقدی هفته ای یک بار این رقم را به حساب یا شماره کارت اعلام شده از سوی الوپیک واریز کنند و مراتب را به اطلاع این شرکت برسانند یا در روزهای چهارشنبه به صورت حضوری مبلغ 20 درصد(کمیسیون الوپیک) را تسویه کنند. در صورت عدم توجه به این موضوع الوپیک حق اقدام قانونی را برای خود محفوظ می داند.

موتورسوار متعهد می شود بعد از پذیرش در خواست، خود را در کوتاه ترین زمان به درخواست دهنده برساند و مرسوله را با امانت داری کامل به گیرنده تحویل دهد. در صورت بروز مشکل و صدمه دیدن مرسوله موتور سوار باید تمامی خسارت را جبران کند و الوپیک حق جریمه نقدی ولغوارتباط موقت یا دائم با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوارانی که به صورت دائم با الوپیک وارد قرارداد می شوند موظف هستند که روزانه حداقل 7 مسیر را به پایان برسانند. اگر موتور سوار کمتر از 3 درخواست در طول روز انجام داده باشد به دلیل پایین بودن تعداد درخواست کارکرد آن روز موتور سوار محاسبه نمی شود. هر موتور سوار در طول روز اجازه کنسل کردن 2 درخواست را دارد افزایش این تعداد برای فرد امتیاز منفی به همراه دارد. در صورت رعایت نکردن این موضوع الوپیک حق لغو ارتباط با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار متعهد می شود در روزها و ساعات اعلام شده در خواست های ارسال شده را پاسخ دهد. در صورت رعایت نکردن این موضوع الوپیک حق لغو ارتباط با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار برای عضویت در الوپیک باید گوشی اندروید 4 به بالا مجهز به اینترنت سیم کارت داشته باشد. در صورت بروز مشکل موتور سوار متعهد می شود مراتب را در اسرع وقت به الوپیک اطلاع دهد.

مواردی که موجب لغو رابطه کاری موتور سوار با الوپیک می شود:

به دلیل فعالیت آنلاین الوپیک در صورتی که موتو سوار به درخواست های ارسال شده پاسخ ندهد و یا فعالیت مناسبی نداشته باشد، به صورت خودکار از سیستم کاری حذف شده و فعالیت وی با الوپیک لغو می شود.

اگر موتورسوار در زمان ها و روزهای اعلام شده در فرم قرار داد، فعالیتی نکند، به صورت خودکار از سیستم کاری حذف شده و فعالیت وی با الوپیک لغو می شود.

رضایت مشتری در اولویت کار الوپیک قرار دارد. در صورت بروز مشکل با درخواست دهنده مسیر(مبداء) و یا دریافت کننده بسته(مقصد) و شکایت از موتور سوار و محرز شدن تخلف موتور سوار از سوی تیم بازرسی، الوپیک حق لغو فعالیت کاری را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار بعد از تایید در خواست ملزم است در کوتاه ترین زمان در مبداءاعلام شده حاضر باشد و در صورت بروز مشکل، مساله را به در خواست دهنده و الوپیک اعلام کند، در صورت عدم رعایت این موضوع موتور سوار شامل جریمه شده و با تکراراین مساله الوپیک حق لغو فعالیت با موتورسوار را برای خود محفوظ می داند.

رفتار پیک موتور سوار، باید مطابق اصول اجتماعی باشد و برای عملکرد بهتر، رفتار و نوع کارکرد موتورسوار، از سوی تیم کارشناسی، مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تایید کارشناسان به مناسب نبودن رفتار، امانت داری و یا مشاهده هرگونه تخلف، موتور سوار شامل جریمه خواهد شد.

در صورت آسیب، صدمه و یا سرقت مرسوله، اگرتخلف پیک محرز باشد مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده موتورسوار است ضمن اینکه الوپیک حق لغو فعالیت کاری و انجام اقدامات قانونی از مراجع مربوطه را برای خود محفوظ می داند.

موتور سوار عضو الوپیک حق جابجایی مرسوله خارج از موازین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(مشروبات الکلی، مواد مخدر و ...) را ندارد.در صورت بروز این مشکل اگر موتور سوار مقصر باشدالوپیک ضمن لغو همکاری بافردخاطی حق پبگیری تخلف رادرمراجع قانونی برای خودمحفوظ میداند.

استفاده از کلاه ایمنی و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی توسط موتورسوار الوپیک الزام است. درصورتی که موتور سوار دچار سانحه شود شرکت پیک افزار تندر هیچگونه مسئولیتی در قبال موتورسوار و خسارت های وارده ندارد.

مدارکی که موتور سوار به عنوان ضمانت حسن انجام کار در اختیار الوپیک قرار داده است در صورت بروز مشکل و یا قطع همکاری به مدت 11 روز نزد الوپیک باقی می ماندودر صورت بروز مشکل، الوپیک حق اقدامات قانونی را برای خود محفوظ می داند.

تعهدات الوپیک

برای شروع همکاری موتور سوار ملزم به گذارندن دوره ارتباط با نرم افزار الوپیک و ارتباط با کاربران الوپیک است. این دوره از سوی تیم الوپیک و در محل اعلام شده، برگزار می شود.

در صورت مشاهده عملکرد مناسب موتورسوار و رضایت کاربران الوپیک، موتورسوار از طرح های تشویقی بهره مند می شود.

مدارک ضمانت حسن انجام کار نزد الوپیک محفوظ می ماند و در صورت اتمام همکاری حداکثر پس از 5 روز مدارک ضمانت به فرد تحویل داده می شود.

الوپیک طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می کند و در صورت بروز مشکلات قانونی مساله از طریق مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است و الوپیک حق پیگری مشکلات از مراجع ذی صلاح را برای خود محفوظ می داند.

شرایط پرداخت مالی

موتورسوار باید شماره شبای خود را برای واریز وجه کارکرد به الوپیک اعلام کند. پرداخت وجه از سوی الوپیک به موتور سوارانی که قرارداد دائم با الوپیک دارند به صورت ماهانه و با موتورسوارانی که به صورت ساعتی با الوپیک وارد قرار داد می شوند روزانه انجام می شود. الوپیک هیچ مسئولیتی را در قبال شماره شبایی که به اشتباه اعلام شده، برعهده ندارد و در صورت بروز این مشکل عواقب آن بر عهده خود موتور سوار است.

موتورسوارانی که با الوپیک به صورت ثابت همکاری می کنند لازم است در ماه حداقل 150درخواست انجام شده در طول ماه داشته باشند وافرادی که کمتر از 3 در خواست در یک روز داشته باشند، آن روز به عنوان روز کاری برایشان محاسبه نمی شود و طبیعتا حقوقی بابت کارکرد نامناسب خود دریافت نمی کنند. افرادی که در طول یک ماه کمتر از 110 در خواست داشته باشند از لیست نیروهای ثابت خارج شده و به لیست نیروهای پاره وقت وارد می شوند.

Device rotate - Alopeyk

برای داشتن تجربه کاربری بهتر، دستگاه را بچرخانید

Old Browser - Alopeyk

برای داشتن تجربه کاربری بهتر، از مرورگرهای بروز استفاده کنید