#الوپیک_گات_تَلِنت

شرایط شرکت در رقابت هفتگی سفیران برتر و جوایز آن

رقابت سفیران الوپیک نفس‌گیر است و نتایج هر لحظه تغییر می‌کند!