#چُخ

جاذبه های طبیعی تبریز

جاذبه‌های طبیعی شهر تبریز هر نقطه از کشورمان ایران، طی سالیان متمادی شاهد حوادث و وقایع طبیعی و اجتماعی مختلف...