همه‌چیز درباره معطلی وانت

موضوع مدت زمان معطلی وانت در سفرهای الووانت، یکی از موضوعاتی است که همیشه برای سفیران و مشتریان این سرویس در الوپیک ایجاد سوال می‌کند.

نکته بسیار مهمی که باید آن را هم مشتریان سرویس الووانت الوپیک و هم سفیران بدانند این است که راننده در مبدا و مقصد هریک بیست دقیقه معطلی مجاز دارد و توقف بیشتر از این در مبدأ یا مقصد باید به عنوان زمان معطلی محاسبه شود. برای راننده ۲۰ دقیقه در مبدا و ۲۰ دقیقه در مقصد بابت بارگیری یا تخلیه بار مجاز است و هزینه‌ای بابت معطلی او تا بیست دقیقه در مبدا و مقصد محاسبه نمی‌شود.

محاسبه زمان معطلی

زمان معطلی سفیران وانت چه طور محاسبه می‌شود؟ معطلی در مبدا از لحظه‌ای محاسبه می‌شود که راننده به مبدا می‌رسد و مرسوله را دریافت می‌کند و معطلی در مقصد از لحظه‌ای محاسبه می‌شود که سفیر به مقصد می‌رسد تا زمانی که از تحویل‌گیرنده امضا می‌گیرد.

هزینه معطلی

اگر معطلی سفیران بیش از ۲۰ دقیقه باشد، برای سفیران وانت سبک به ازای هر ساعت ۴۲ هزارتومان و برای سفیران وانت سنگین به ازای هر ساعت ۶۰هزار تومان محاسبه می‌شود.

ثبت معطلی

معطلی باید توسط مشتری قبل از پایان سفر در بخش «جزییات سفر» ثبت شود. اما اگر قبل از ثبت معطلی پایان سفر زده شد، با پشتیبانی تماس حاصل کنید تا معطلی توسط پشتیبانی محاسبه شده و مبلغ آن اعمال شود.

دیدگاه ها

avatar

سفیر الوپیک بعد از تصادف باید چیکار کنه؟

امیدواریم هرگز در معرض سوانح و تصادف قرار نگیرین اما احتمال وقوع سانحه همیشه در سفرهای شهری و بین شهری وجود داره. سانحه همیشه در کمینه و باید همه مراقب باشیم تا احتمال وقوعش رو به حداقل برسونیم اما اگر...

همه‌چیز درباره معطلی وانت

موضوع مدت زمان معطلی وانت در سفرهای الووانت، یکی از موضوعاتی است که همیشه برای سفیران و مشتریان این سرویس در الوپیک ایجاد سوال می‌کند. نکته بسیار مهمی که باید آن را هم مشتریان سرویس الووانت الوپیک و هم سفیران...