#نذری

ارسال نذری را به سفیران سواری الوپیک بسپارید

زمان مطالعه: 2 دقیقه
نذری دادن بویژه در ماه محرم یکی از سنت‌های پسندیده‌ای است که مردم ایران توجه خاصی به احیای این سنت...