#پولمو

نحوه برخورد با مشتریان ناراضی در مذاکرات تلفنی

زمان مطالعه: 5 دقیقه
مذاکرات تلفنی و نکات مختلف مربوط به آن سالیان طولانی است که مورد بحث اساتید، مدرسان و سخنرانان حوزه بازاریابی...