#کمپین شبکه های اجتماعی

۶ گام در اجرای موفق کمپینِ شبکه های اجتماعی

زمان مطالعه: 5 دقیقه
۱- هدف اصلی کمپین را مشخص کنید (Campaign target) اولین گام در اجرای یک کمپین موفق مشخص کردن هدف است،...