#گل

ارسال گل با الوپیک

زمان مطالعه: 2 دقیقه
ارسال گل فوری، از خدمات همیشگی الوپیک فرستادن یک دسته گل، از زمان‎‌های دور نشان‌دهندۀ احساسات ما انسان‌ها بوده است....