حضور تیم الوپیک در مسابقات تنیس جام فجر

در دنیای دیجیتال و پرهیاهوی امروزی نقش ورزش در زندگی ما به شدت کمرنگ شده است .انجام فعالیتهای ورزشی،حتی به مدت کوتاه میتواند تاثیرات خوبی روی بهبود عملکرد ما داشته باشد. ورزش های هوازی باعث تقویت سیستم تنفسی و افزایش گردش خون در بدن شده و در نتیجه عملکرد قلب را بهبود میبخشد.

تیم الوپیک همیشه بر اهمیت ورزش در روند زندگی تاکید و سعی دارد در این امر مهم پیشگام باشد.

حضور در مسابقات تنیس جام فجر شروعی عالی برای فرهنگ سازی ورزش بین جوانان الوپیکی خواهد بود و میکوشیم در ادامه ی این مسیر تلاشی مضاعف داشته باشیم.

دیدگاه ها

avatar