دلایل کاهش هزینه های ارسال مرسوله در الوپیک

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

از آنجا که در الوپیک همیشه سعی ما بر این بوده که کمترین قیمت ممکن را به کاربرانمان بدهیم بنابراین هیچ مالیات بر ارزش افزوده ای از مشتریان اخذ نمی شود. در صورتی که طبق قانون میتوانیم مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را هم محاسبه و به قیمت اضافه کنیم.الوپیک برای حمایت از کاربر و حفظ قیمت رقابتی این کار انجام م یدهد و قیمت هایی که برای سفارش به کاربر نمایش داده میشود فقط شامل هزینه واقعی بر اساس فاصله مبدا تا مقصد است و هیچ هزینه پنهانی در آن وجود ندارد.
این تنها روشی نیست که الو پیک برای کاهش هزینه های درخواست دهنده در نظر گرفته است. با دنبال کردن بلاگ الوپیک از دلایل دیگر مطلع شوید.

دیدگاه ها

avatar