مسئولیت پذیری در الوپیک

پذیرش اشتباه، یک گام محکم به سمت موفقیت

مسئولیت پذیری یکی از ویژگی‌های قابل تحسینی است که ما را به افرادی قابل اطمینان تبدیل می‌کند. من در صورتی مسئولیت پذیرم که در برابر خودم و دیگران پاسخگو باشم، یعنی یک الزام درونی برای انجام مطلوب و کامل فعالیت‌هایی که به من سپرده می‌شود. عامل ۹۹ درصد از شکست‌ها افرادی هستند که عادت به بهانه‌تراشی دارند. این جمله روایتی از جورج واشنگتن است و اگر با خودمان تعارف نداشته باشیم، متاسفانه خیلی از ما در مواقع بسیاری جزو این ۹۹ درصد هستیم. همه ما همیشه می‌توانیم عذر و بهانه‌ای برای توجیه اشتباهات‌مان پیدا کنیم؛ اما افراد موفق به دنبال راهکار می‌گردند، نه عذر و بهانه. هرگاه قدم در راه عذر و توجیه بگذاریم و بهانه تراشی کنیم عملا مسئولیت‌پذیری‌مان را نسبت به خروجی و نتیجه‌ کار از دست داده‌ایم. الوپیک هم با توجه به اهمیت این موضوع، مسئولیت پذیری را یکی از چارچوب‌های اصلی و الزامی خود قرار داده است.. کارکنان الوپیک این‌گونه تعلیم دیده‌اند که هربار بهترین تجربه‌ ممکن را برای مشتریان به‌ارمغان بیاورند. همه ما در موقعیت های شغلی با چالش های متفاوتی رو به رو خواهیم بود. اما مهم این است که سینه سپر کنیم و با قبول چالش های پیشِ رودر مسیر پیشرفت قدم برداریم.

دیدگاه ها

avatar

عکاس یا ابزار، کدامیک مهم تر است؟

وقتی صحبت از کسب و کار بومی می‌شود، تمامی جوانب مثل استفاده از نیروهای انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. الوپیک، بزرگترین ناوگان حمل و نقل آنلاین با در اختیار داشتن منابع انسانی داخلی که هریک در تخصص خود بهترین هستند،...